Raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta” już dostępny

Raport „Życie z astmą ciężką. Punkt widzenia pacjenta” jest efektem projektu badawczego będącego inicjatywą Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który realizowałam w listopadzie 2022 roku. W badaniu tym udział wzięło 12 pacjentów znajdujących się na różnym etapie leczenia oraz różnych rodzajach leczenia, którzy opowiedzieli o realiach życia z tą chorobą. Celem badania było poznanie i nazwanie potrzeb oraz doświadczeń pacjentów z astmą ciężką, a także sprowokowanie dyskusji na temat tej choroby zarówno w przestrzeni społecznej jak i w środowisku decydentów. Wypowiedziane potrzeby i postulaty usystematyzowałam, poddałam analizie i opisałam w niniejszym opracowaniu. Opiekę merytoryczną – od strony medycznej – nad raportem objął dr Piotr Dąbrowiecki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *