Praca zawodowa

Certyfikowany psychoterapeuta i doradca systemowy (certyfikat nr 47/2012) certyfikowany psychoterapeuta terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) zgodnie ze standardami International Society of Emotion Focused Therapy, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii zdrowia, promotor zdrowia, polsko-sycylijskiego pochodzenia. Autor programów profilaktycznych. Kierownik w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Zawodowego dla Kobiet  „Motylarnia” w Toruniu. Członek International Society of Emotion Focused Therapy oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Pracująca głównie w zakresie traumy, psychosomatyki, zaburzeń depresyjnych i lękowych. Autorka koncepcji nieklasycznych genogramów, w tym Genogramu: Bliskich i Dalekich, Mentalnych Rodziców, Nikogo i Wszystkich, Czarnych Owiec, Mocy, Ukrytych Zdolności i Rodziny z Wyboru. Naukowo zajmująca się diagnozą przeżycia, narracją o sytuacji problemowej, koncepcją mentalnych rodziców.

WYKSZTAŁCENIE

2017-2021 Certificate of Emotion-Focused Therapist ISEFT,  Intra Warszawa
2004-2012 Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (047/2012) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu – lista członków WTTS
2007-2011r. Studia doktoranckie w zakresie socjologii – Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor: prof. dr hab. Ryszard Borowicz, uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (specjalność socjologia zdrowia) na podstawie rozprawy pt. Miejsce w strukturze społecznej a reakcja fizjologiczna układu współczulnego. Rewizja modelu biopsychospołecznego z uwzględnieniem socjum i optyki socjosomatycznej (2012) – profil na Nauka Polska
2003-2007 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, kierunek: socjologia, 5-letnia, dzienna, Specjalizacja: socjologia ogólna. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Borowicza – „Postawa 3X – założenia a rzeczywistość” – dotycząca zachowań abstynenckich wśród młodzieży na podstawie ruchu Straight Edge
2001-2006 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, kierunek: pedagogika, 5-letnia, dzienna (promocja zdrowia i  wiedzy ekologicznej; metody komputerowe w edukacji). Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Wojciechowskiego „Narracyjny model analizy spostrzegania jako alternatywa wobec modelu przyczynowo-skutkowego. Na przykładzie obrazu uzależnionego od narkotyków dziecka w percepcji jego rodzeństwa” – dotycząca problematyki rodzeństwa dzieci uzależnionych
1997-2001 V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, profil: ogólny z rozszerzonym językiem angielskim, drugi język niemiecki

SZKOLENIA I INNE FORMY DOKSZTAŁCANIA

2023 Organizacja placówek medycznych i wskazania do farmakoterapii, Prowadzenie: dr med. Dorota Łojko (WTTS Poznań, AM Poznań)
2020

Trauma Skills Summit, 17-26.08.2020
* From Activation to Regulation: A Polyvagal Guided Approach, Prowadzenie: Deb Dana (Traumatic Stress Research Consortium in the Kinsey Institute)

* The Wheel of Awareness: A Trauma Recovery Tool for Well-Being, Prowadzenie: Daniel J. Siegel, MD (Mindsight Institute, UCLA Mindful Awareness Research Center)

* Relationship Trauma, Prowadzenie: Rob Fisher, MFT (California Institute of Integral Studies)

* Resilience Strategies for Trauma Recovery: A Strength-Based Approach to Healing, Prowadzenie: Arielle Schwartz, PhD (Fielding Graduate University)

* Internal Family Systems Therapy with Trauma Survivors, Prowadzenie: Richard Schwartz, PhD (Department of Psychiatry at Harvard Medical School)

* Parenting after Trauma, Prowadzenie: Susan Stiffelman, MFT

* Breaking the Cycle of Inherited Family Trauma, Prowadzenie: Mark Wolynn (Family Constellation Institute)

* Psychopatologia i diagnoza nozologiczna, Prowadzenie: dr med. Dorota Łojko (WTTS Poznań, AM Poznań)

* Dylematy etyczne w psychoterapii, Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS Poznań)

2018 Emotion-Focused Therapy Level IIB, Prowadzenie: Kurt Renders (EFT, ISEFT), Intra Warszawa
Emotion-Focused Therapy Level IIA, Prowadzenie: Kurt Renders(EFT, ISEFT), Intra Warszawa
Emotion-Focused Therapy Level I, Prowadzenie: Kurt Renders (EFT, ISEFT), Intra Warszawa
2015 Your Body in the World: Adopting to Your Next Big Adventure, Prowadzenie: Anne L. Friedlander, PhD, Consulting Professor, Program in Human Biology, Stanford University, Stanford Online (84 %)
2014 Writing in the Sciences, Prowadzenie: Kristin L. Sainani, PhD, Associate Professor in Health Research and Policy Stanford University, Stanford Online (73 %)
2009 Systemowe ustawienia strukturalne, Prowadzenie: prof. Matthias Varga von Kibéd (Monachium)
2008 Dzieci i młodzież w terapii systemowej, Prowadzenie Rüdiger Retzlaff (Niemcy: SG, AFTA, DGSF, DGVT)
2007 Diagnostyka systemowa, Prowadzenie Lothar Eder (SGST Niemcy)

Terapia lęku w ujęciu systemowym, Prowadzenie: Ewa Stankowska (WTTS Poznań)

Obserwator twórcą rzeczywistości. Terapia narratywna: empatia, terapeutyczny splitting, dekonstrukcja opowieści problemowej, rozmowa eksternalizująca, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)
2006 Konsekwencje myślenia konstruktywistycznego dla praktyki psychoterapeutycznej, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

Systemowe rozumienie powstawania problemu, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

Znaczenie kontekstu skierowania dla procesu terapeutycznego, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

Analiza zleceń – „karuzela zleceń”, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

Istota pracy nastawionej na rozwiązanie (wg Steve de Shazera’a), Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

Zastosowanie „obrazu zdrowia” H. Merlego do określania celu terapii i drogi do niego, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych, Prowadzenie: dr Jerzy Jakubowski (SGST Niemcy)

Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych, Prowadzenie: Andreas Wahlster (SGST Niemcy)

„Z lotu ptaka…” czyli rozmowa terapeuty i klienta o rozmowach terapeutycznych, Prowadzenie Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS Poznań)

Doradztwo i praca terapeutyczna z rodzinami -warsztaty z wykorzystaniem konkretnych przypadków, Prowadzenie: dr Friedhelm Kron-Klees (SGST Niemcy)

Wszyscy razem w różnym tempie…zastosowanie idei systemowych w terapii grupowej, Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS Poznań)

Teoria i praktyka terapii systemowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą, Prowadzenie: dr Kurt Ludewig (SGST Niemcy)

Zaburzenia jedzenia-bulimia. Rozumienie, leczenie, Prowadzenie: dr n. med. Rafał Antkowiak (WTTS Poznań, Instytut Eriksona)

„Nowe”…czyli praca ze stratą w ujęciu terapii systemowej, Prowadzenie: Katarzyna Ziółkowska-Szyszło, Maria Kasprowicz
2003 Budowa społeczeństwa obywatelskiego (tematyka: trzeci sektor, prawa człowieka, ustawa o działalności pożytku publicznym, pozyskiwanie funduszy), Polska Akcja Humanitarna
2002   „Narkotykom- Nie!”, Prowadzenie: Agnieszka Słowik, Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu Młodzieżowy Program Promocji Bezpiecznych Zachowań z Zakresu HIV/AIDS i Uzależnień, Prowadzenie: Agnieszka Słowik, Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu
2001 Reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego na VII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego obrady poświęcone były tematyce „Szkoła przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem” – napisanie pracy kwalifikującej nt. zapobieganiu narkomanii i alkoholizmowi w szkole w środowisku młodzieży Edukacja o HIV i AIDS w środowisku młodzieży, Prowadzenie: Agnieszka Słowik, Towarzystwo „Powrót z U”
od 2016 Ekspert w wyborze projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020  dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach POWER, PO IR, PO PW w zakresie: edukacja ustawiczna, ochrona zdrowia, integracja społeczna
od 2013 Kierownik i psychoterapeuta Motylarni” Ośrodka Rozwoju Osobistego i Zawodowego dla Kobiet w Toruniu
2010-2019 Psychoterapeuta w Punkcie Konsultacyjnym w Złejwsi Wielkiej
od 2006 Kierownik Pracowni Alternatywa w Toruniu (kierowanie zadaniami programowymi, realizacja zleceń, kontakty z zagranicą). Stała współpraca z instytucjami w zakresie zdrowia i choroby.
od 2002-2015 TOWARZYSTWO „POWRÓT Z U” W TORUNIU – psychoterapeuta systemowy

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT INSTYTUCJI, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĘ, ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

DZIAŁANOŚĆ Z ZAKRESIE ZDROWIA I PROFILAKTYKI

od 2006 Autor/ współautor programów edukacyjnych dla młodzieży o charakterze profilaktycznym, rozwojowym i kompensacyjnych (także ich prowadzenie z młodzieżą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)

Autor innych form doskonalenia zawodowego dla grup zawodowych pracujących w szeroko rozumianym zdrowiu

Autor programów profilaktycznych dla młodzieży (szkolenie realizatorów) Autorskie warsztaty dla nauczycieli i pedagogów o charakterze profilaktycznym
2007 Współprowadzenie i przygotowanie „Szkoły Dialogu” – spotkania otwartego dla młodzieży, rodziców i nauczycieli organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10 w Toruniu, prowadzenie warsztatów: Sekty i subkultury młodzieżowe
2005 Współprowadzenie autorskiego programu „Moja Przygoda z Mapą” dla dzieci i młodzieży zagrożonych demerolizacją pochodzących z najbiedniejszych dzielnic Torunia
2004 Wsparcie merytoryczne i prowadzenie spotkania profilaktycznego o tematyce HIV „Bądź świadom” organizowanego przez Centrum Informacji Młodzieży i Klubu Ośmiu Wspaniałych

Udział i współprowadzenie sesji edukacyjnej dotyczącej zakażenia HIV i zachorowań na AIDS w Szkole Podstawowej w Złotorii organizowanego przez Koło Przyrodnicze „Science is fun
2003 Realizacja Młodzieżowego Programu Promocji Bezpiecznych Zachowań w Zakresie HIV/AIDS z grupą Liderów Młodzieżowych przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Współprowadząca Młodzieżowy Program Promocji Bezpiecznych Zachowań z Zakresu HIV/AIDS i Uzależnień na obozie szkoleniowym z Grupą Liderów Młodzieżowych Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży „Edukacja o HIV i AIDS w środowisku młodzieży” w szkołach, w Toruniu
2001-2002 Prowadzenie grupy młodzieżowych liderów na terenie V Liceum Ogólnokształcącego (przygotowanie i realizacja zajęć z młodzieżą nt. komunikacji, technik uczenia, zarządzania czasem)

Animator i realizator Kampanii „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić” – propagowanie stylu życia wolnego od narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
1999-2000 Działania wśród społeczności uczniowskiej V Liceum Ogólnokształcącego mające na celu przekazanie wiedzy dot. profilaktyki HIV/AIDS nagrodzone przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

Praca na rzecz programu, którego głównym celem była edukacja ludzi młodych z zakresu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Torunia

Czynny udział w debacie młodzieżowej nt. „Młodzież wobec uzależnień” w ramach kampanii „Październik 2000-miesiąc wolny od uzależnień”

Uczestnictwo w programie młodzieżowym TV1 „Rower Błażeja” dotyczącego tematu agresji wśród młodzieży